‘vke_widget’, ‘description’ => “Cinsiyet, boy ve kilo girilerek; Vücut Yüzey Alanı, Yağsız Vücut Ağırlığı, İdeal Vücut Ağırlığı, Vücut Kitle Endeksi değerlerini hesaplayan bir bileşen.” );
wp_register_sidebar_widget(‘vke_widget’, ‘Vücut Kitle Endeksi’, ‘vke_widget_init’, $options);
}

function vke_widget_init($args) {
extract($args);
echo $before_widget;
echo $before_title.’Vücut Kitle Endeksi’.$after_title;
vke_widget_show();
echo $after_widget;
}

function vke_widget_show() {
if ($_GET[‘kilo’] && $_GET[‘boy’]) {
$cins = $_GET[‘cins’];
$kilo = $_GET[‘kilo’];
$boy = $_GET[‘boy’]/100;
$vya = round(0.20247 * pow($boy, ‘0.725’) * pow($kilo, ‘0.425’),2);
if ($cins == ‘kadin’) {
$yva = round(1.07 * $kilo – 148 * pow($kilo, 2) / pow(100 * $boy, 2),2);
$iva = round(45.5 + 2.3 * (($boy*100/2.54) – 60),2);
} elseif ($cins == ‘erkek’) {
$yva = round(1.10 * $kilo – 128 * pow($kilo, 2) / pow(100 * $boy, 2),2);
$iva = round(50 + 2.3 * (($boy*100/2.54) – 60),2);
}
$vke = round($kilo / ($boy * $boy),2);
if ($vke < 18.50) { if ($vke < 16) { $sonuc = 'Durum: Şiddetli Zayıf'; } elseif ($vke >= 16 and $vke < 16.99) { $sonuc = 'Durum: Zayıf'; } elseif ($vke >= 17 and $vke < 18.49) { $sonuc = 'Durum: Biraz Zayıf'; } } elseif ($vke >= 18.50 and $vke < 25) { $sonuc = 'Durum: Normal'; } elseif ($vke >= 25 and $vke < 30) { $sonuc = 'Durum: Şişman'; } elseif ($vke >= 30) {
if ($vke < 34.99) { $sonuc = 'Durum: 1. Seviye Obez'; } elseif ($vke >= 35 and $vke < 39.99) { $sonuc = 'Durum: 2. Seviye Obez'; } elseif ($vke >= 40) {
$sonuc = ‘Durum: 3. Seviye Obez’;
}
}
echo ‘

  ‘;
  echo ‘

 • Cinsiyet: ‘.$cins.’
 • ‘;
  echo ‘

 • Kilo: ‘.$kilo.’ kg
 • ‘;;
  echo ‘

 • Boy: ‘.$boy.’ cm
 • ‘;

  echo ‘

 • Vücut Yüzey Alanı
 • ‘;
  echo ‘: ‘.$vya.’ m²‘;

  echo ‘

 • Yağsız Vücut Ağırlığı
 • ‘;
  echo ‘: ‘.$yva.’ kg‘;

  echo ‘

 • İdeal Vücut Ağırlığı
 • ‘;
  echo ‘: ‘.$iva.’ kg‘;

  echo ‘

 • Vücut Kitle Endeksi
 • ‘;
  echo ‘: ‘.$vke.’ kg/m²‘;

  echo ‘

 • Hesaplama Sonucu
 • ‘;
  echo ‘‘.$sonuc.’‘;

  echo ‘

‘;
} else {
echo ‘

‘;
echo ‘

  ‘;
  echo ‘

 • Cinsiyet
 • ‘;
  echo ‘

 • Kilo (kg)
 • ‘;
  echo ‘

 • Boy (cm)
 • ‘;
  echo ‘

‘;
echo ‘‘;
echo ‘

‘;
}
}
?>

CategoryBlog
Write a comment:

*

Your email address will not be published.