Adölesan dönemde fiziksel aktivite  sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Fiziksel olarak daha aktif olan çocuk ve adölesanlar, hayatları boyunca daha güçlü kardiyovasküler sisteme ve kaslara sahip olabilmektedir. Ayrıca genellikle vücutlarının yağ kütlesi daha düşük olmaktadır. Gelişme çağındaki bu çocukların kemikleri de daha güçlü olacaktır. Fiziksel olarak aktif olan çocuklarda endişe ve depresyon daha az görülür.

Adölesan Dönemde Fiziksel Aktivite

Adölesan dönemde düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapan bireylerin yetişkinlik döneminde daha sağlıklı olma ihtimalleri artmaktadır. Çocuk ve adölesan dönemdeki bireylerde genellikle kalp hastalığı, hipertansiyon, tip 2 diyabet veya osteoporoz gibi kronik hastalıklara rastlanmaz. Fakat bu hastalıklar için risk faktörleri erken yaşta ortaya çıkabilmektedir. Genç yaşlarda fiziksel olarak aktif olmak bu risk faktörlerinin görülme riskini azaltmaktadır.

Adölesan dönemde kemik gelişimi oldukça hızlı olduğundan, kemiklerin uzamasına destek olacak aktivitelerin gerçekleşmesi önemlidir. Buna ek olarak aerobik ve kasları güçlendirmeye yönelik egzersizlerden oluşan bir kombinasyonda ergenlik döneminde tavsiye edilebilir. Günde yaklaşık 1 saatin fiziksel aktiviteye ayrılması sağlık otoriteleri tarafından önerilmektedir. Güzel havalarda fiziksel aktiviteleri dışarıda yapmak, çocuk veya adölesanların güneş ışığından faydalanıp, kemik gelişimi için hayati önem taşıyan D vitamini sentezini gerçekleştirmelerini sağlar.

Çocuk ve adölesanların yaşlarına uygun fiziksel aktivite seçenekleri sunmak konusunda yetişkinlerin rolü oldukça büyüktür. Ayrıca yetişkinler yine çocuklarını fiziksel olarak aktif olmaya yönlendirmeleri ve doğru örnek olmaları gerekmektedir.

Adölesan Dönemde Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivite Türleri

Çocuklarda fiziksel aktivite ile ilgili rehberler üç ana aktivite türüne odaklanmaktadır. Bunlar; aerobik, kas güçlendirici ve kemik güçlendirici aktivitelerdir. Her aktivite türünün sağlık için ayrı bir önemi vardır.

  • Aerobik Aktiviteler

Adölesanların büyük kas gruplarını ritmik bir şekilde hareket ettirmesiyle gerçekleşen aktivitelerdir. Koşmak, zıplamak, ip atlamak, yüzmek, dans etmek, bisiklet sürmek gibi aktiviteler aerobik grubuna dahildir. Aerobik aktiviteler kardiyovasküler sistemi geliştirir. Kısa süren koşma, zıplama gibi aktiviteler aerobik aktivite olarak değerlendirilmez.

  • Kas Güçlendirici Aktiviteler

Bu aktiviteye örnek gösterilenler, kasların günlük hayatta çalıştıklarından daha fazla çalışmalarına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda kaslara normalden fazla yüklenilir ve kasların güçlenmesi hedeflenir. Kas güçlendirici aktiviteler planlanmamış olabilir ve oyunların bir parçası haline getirilebilir. Örneğin, parktaki aletlerle oynamak veya ağaçlara tırmanmak gibi aktiviteler kasların güçlenmesi için yardımcı olabilir.

  • Kemik Güçlendirici Aktiviteler

Kemiklerin güçlenmesini sağlayacak şekilde kuvvet uygulayan aktiviteler kemik gelişimini desteklemektedir. Koşmak, ip atlamak, basketbol ve tenis oynamak kemiklerin güçlenmesini sağlayacak aktivitelere örnektir. Kemik güçlendirici aktiviteler aynı zamanda aerobik ve kas güçlendirici de olabilir.

Adölesan Dönemde Fiziksel Aktivite, Yaş Fiziksel Aktiviteyi Nasıl Etkiler?

Çocukluk çağında fiziksel aktivitelerin genellikle oyuna benzer şekilde seyretmesi daha etkili olacaktır. Örneğin arkadaşlarıyla beraber futbol oynaması, aile ile birlikte bisiklet sürmesi gibi aktiviteler dikkatini dağıtmayacak, büyüme ve gelişmesini olumsuz etkilemeyecektir. Adölesan dönemde ise belirli programlara dayalı fiziksel aktivitelerin de hayata dahil edilmesi söz konusu olabilir. Daha profesyonel olarak spor yapmak adölesan dönem için daha uygun olacaktır.

Fiziksel Aktivite ve Kilo Yönetimi

Çocuk ve adölesanların fiziksel olarak aktif olması, sağlıklı bir vücut ağırlığına ve kompozisyonuna sahip olmalarını sağlamaktadır.

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak fazla kilolu ve obez adölesanlarda özellikle abdominal bölge başta gelmek üzere, tehlikeli orandaki yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar haftada 3-5 kez 30-60 dakikalık egzersizlerin yağ kütlesinin azalmasına yardımcı olup, vücut kompozisyonunu geliştirdiğini öne sürmektedir.

Fikirlerinizi merak ediyoruz...

*

E-posta adresiniz yayımlanmayacak

Copyright © 2015 - 2020 - Ataşehir Diyetisyen Coşku Mutlu

Sitemap